Coronavirus: update 23 maart 20:00 uur

Zojuist is er een mededeling gedaan dat in Nederland tot 1 juni 2020 geen evenementen meer gehouden mogen worden.

Daarnaast mogen er niet te veel mensen bij elkaar komen  op straffe van een boete.

Dit heeft er voor gezorgd dat we een moeilijke beslissing moeten nemen.

De competitie 2019-2020 wordt per direct stop gezet. Er zullen geen kampioenen en degradanten zijn.

De competitie langer door laten lopen is geen optie, wij weten namelijk niet of er na 1 juni wel gespeeld kan worden.

Bovendien zijn er mensen, die op vakantie gaan in juni, juli en augustus, dat maakt het voor de teams lastig om de

wedstrijd compleet aan te vangen.

Wij zullen ter zijner tijd op de site weer vermelden dat men zich kan inschrijven voor het nieuwe seizoen.

Wij hadden graag het seizoen willen uitspelen, maar deze maatregel dwingt ons om de competitie stop te zetten.

Tot slot willen wij jullie en jullie naaste veel sterkte toewensen in deze vervelende periode.

Let op je gezondheid.

Bestuur BDK

 

Update:

De competitie zal tot nader order tot 5 april worden stilgezet. De captains ontvangen t.z.t. meer info.

Update 12 maart 2020 20:15uur:

Inmiddels zijn we weer heel wat ontwikkelingen verder. De NDB vraagt alle organisaties alles stop te zetten tot 1 april. Om ons heen is geen eensgezindheid bij de bonden. Daarom hebben we vooralsnog het volgende besloten:

DEZE SPEELWEEK WORD VOLGENS SCHEMA AFGEMAAKT!
Dit weekend gaan we met het bestuur om de tafel hoe we dit verder gaan aanpakken. Houd site, FB, e.d. in de gaten! Uiterlijk zondagavond maken we meer bekend. 
Wel raden we aan de richtlijnen van het RIVM te volgen en bij ziekte uit voorzorg thuis te blijven, en fysiek contact met mede en tegenstanders zoveel mogelijk te vermijden. Dus alleen woordelijk i.p.v. handen schudden e.d.

 

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen zich op dit moment in snel tempo op.
Nu het NOC*NSF het advies heeft gegeven om alle sportevenementen in Brabant en van Brabantse clubs uit te stellen hebben ook wij overleg gehad binnen het bestuur van de BDK.
Omdat ook van mensen uit Noord Brabant word gevraagd zoveel als mogelijk sociale contacten te beperken hebben wij besloten om voor deze speelweek (11) alle wedstrijden van teams met thuislocatie in Noord Brabant uit te stellen.

Het gaat om de wedstrijden van: Silver Shadows, de Vissekoppe, Dartennieopdonderdag, Mopkes en de Freggels. Veul schik heeft een vrije week.
Deze zullen worden ingehaald in de bekerweek van 30-03 tot 03-04 (alle teams en tegenstanders zijn uit de beker) op de normale thuisdag.
Verder gaan alle wedstrijden gewoon door volgens het schema. 
Let wel op het advies dat het word afgeraden om handen te schudden.

Wij blijven de situatie op de voet volgen en mocht het nodig zijn nemen wij indien gewenst de nodige maatregelen.

Met sportieve groet,

Bestuur Bliekse Dart Kompetitie 

« Terug