Coronavirus: update 23 maart 20:00 uur

Zojuist is er een mededeling gedaan dat in Nederland tot 1 juni 2020 geen evenementen meer gehouden mogen worden.

Daarnaast mogen er niet te veel mensen bij elkaar komen  op straffe van een boete.

Dit heeft er voor gezorgd dat we een moeilijke beslissing moeten nemen.

De competitie 2019-2020 wordt per direct stop gezet. Er zullen geen kampioenen en degradanten zijn.

De competitie langer door laten lopen is geen optie, wij weten namelijk niet of er na 1 juni wel gespeeld kan worden.

Bovendien zijn er mensen, die op vakantie gaan in juni, juli en augustus, dat maakt het voor de teams lastig om de

wedstrijd compleet aan te vangen.

Wij zullen ter zijner tijd op de site weer vermelden dat men zich kan inschrijven voor het nieuwe seizoen.

Wij hadden graag het seizoen willen uitspelen, maar deze maatregel dwingt ons om de competitie stop te zetten.

Tot slot willen wij jullie en jullie naaste veel sterkte toewensen in deze vervelende periode.

Let op je gezondheid.

Bestuur BDKmeer info »